Corona protocol

Let op: WANNEER U PAS GELEDEN EEN CORONAVACCINATIE HEEFT GEHAD, KAN ER PAS NA 3 WEKEN NA DEZE VACCINATIE WORDEN BEHANDELD. GELIEVE DAARMEE UITDRUKKELIJK REKENING TE HOUDEN VOOR UW EN MIJN GEZONDHEID

Vanwege de Coronamaatregelingen, graag houden aan de bekende door RIVM vastgestelde protocollen, bij twijfel en niet fit voelen NIET komen, maar graag z.s.m. afbellen. 

Graag vanwege de hygiëne protocollen 2 eigen BADLAKENS en 1 kleine Handdoek meenemen.

Mondkapje bij binnenkomst en op de rug-liggend dragen, bij op de buik-liggend mag deze af.

Handen bij binnenkomst desinfecteren met de daarvoor aanwezige antibacteriële gel.

Mijn ruimte is goed geventileerd en wordt na iedere klant aan een schoonmaakronde ondergaan. Ook wordt er elke avond door een ultraviolette lamp zoveel mogelijk gedesinfecteerd.